Home

De beleving van werken is sterk in beweging. Het nieuwe werken, met flexibele werkplekken en een stevig accent op online communicatiemiddelen, is sterk in opkomst. Bedrijventerreinen krijgen een andere invulling. En na een lange periode van functiescheiding worden wonen en werken, en werken en verblijven steeds vaker weer gecombineerd.

Gerichte (her)ontwikkeling

Inzicht in de verschillende werkmotieven, de bijbehorende wensen voor werken en alles wat hiermee samenhangt - denk aan overlegplekken, faciliteiten, werkomgeving en functies binnen en buiten het gebouw - is nodig. Zo kan beter worden gepland en (her)ontwikkeld, gericht op behoeften in de komende jaren.

Onderzoek werkbeleving
Begin 2011 start het onderzoek ‘Werkbeleving 21e eeuw’. De resultaten zijn interessant voor een ieder die zich bezighoudt met het organiseren van werkomgevingen  waar het gaat om het plannen, faciliteren en/of herontwikkelen van kantoren of bedrijfsruimte.

Werkbeleving 21e eeuw interessant voor u?